Facebook
ДГ №171 "Свобода"
Детска градина в град София

 Необходими документи при посещение на децата 

в яслени и градински групи в ДГ№171 „Свобода“

за учебната 2022/2023г.

 

1. За новоприети в яслeни групи деца се изискват следните документи:

- Здравен картон с попълнени лични данни на детето от родителите;

- Лична здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар и данни за имунизационния статус на детето;

- Отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската ясла;

- Изследване на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване в яслата;

- Изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване в яслата;

- Медицинска бележка за липса на контакт със заразно-болен от личния лекар на детето, издадена не повече от 3 дни преди постъпването.

 

2. За новоприети в градински групи деца се изискват следните документи:

- Здравен картон с попълнени лични данни на детето от родителите;

- Лична здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни за имунизационния статус на детето;

- Отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската ясла;

- Изследване на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване в яслата;

- Медицинска бележка за липса на контакт със заразно-болен от личния лекар на детето, издадена не повече от 3 дни преди постъпването .

 

3. Деца, които възобновяват посещенията си в градински и яслени групи

- При деца, които са отсъствали повече от 1месец по епидемични показания, е необходимо представянето на еднократен отрицателен резултата за патогенни чревни бактерии;

- При деца, които са отсъствали повече от 2 месеца е необходимо представянето на еднократен отрицателен резултата за чревни паразити.

- Медицинска бележка за липса на контакт със заразно-болен от личния лекар на детето, издадена не повече от 3 дни преди постъпването;

- Лична здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар.