Facebook
ДГ №171 "Свобода"
Детска градина в град София

Екип

Яслена група - "Мечо Пух"    мед.сестри:        Виолета Попова
 
                                                                            Мария Беневска
     
                                                                     
                                               пом.възпитател:  Евгения Методиева
                                                                       
                                                                           Даниела МладеноваЯалена група - онбон"     мед.сестри:         Нели Георгиева
        
                                                                           Мария Паланкасова

                                            пом.възпитател:   Жозефина Теофилова

                                                                          Оля Виденова
         
                                                                         Яслена група - "Захарно Петле"    мед.сестри:   Ваня Младенова


             

                                                                       
                                           пом.възпитател:     Любка Панева

                                                                          Румяна Семова


 група - "Слънчо"            учители:                 Цветанка Димитрова
  
                                                                       Кристина Михова

                                   пом.възпитател:        Таня Милушева
                          
                                                                група - "Смехорани"      учители:          Ваня Николова
        
                                                                Таня Иванова ( заместващ Виктория Георгиева)

                           пом.възпитател:          Венета Цекова

                                                         група - "Славейче"     учители:       
 
                                                           Елеонора Тодорова

                                                           Любов Диманова

               
                  Пом.възпитател:            Росица Пиперкова

                                                         Евгения Диклиева                                                                   


група - "Звездички"    учители:      Айше Халилова

                                                       Теодора Дианелос
                           
                       пом.възпитатели: Силвия Цолова

                                                     Адриана Янкова

              

                                                                       
          
 група - "Гъбка"    учители:     Соня Алексиева

                                                Ваня Каракостова

                 пом.възпитател:   Росица Георгиева

                                             


 група - "Щурче"   учители:   Мария Петрова

                                               Христина Михайлова
                                           

               пом.възпитател:  Стефка Петкова
                                             
                                          


 група - "Пчелички"  учители:  Деница Димитрова

                                                 Виолета Георгиева

                     пом.възпитател: Росица Будинова

                                                                   


група - "Детелина"   учители:  Татяна Василева

                                                  Радостина Русимова

                    пом.възпитател:  Надя Толфанова

                                                                  
Специална група - ъга"   учители:     Боряна Димитрова

                                                                  Бисерка Андреева)

                                пом.възпитател:     Лиляна Николова
                                                                
                                                               Юлия Арачийска             
Директор: Евелина Станчева   

ЗАС: Зорница Ангелова

Домакин: Таня Цанкова

Музикален учител: Димитър Лукарски

Педагог ясла: Деница Димитрова

Ресурсен учител: Петя Димитрова

Психолог: Силвия Аладжова

Логопед: Вяра Бабова


медицински сестри:

                              Радостина Русимова 1-ви корпус
                
                              Славка Янева  2-ри корпус

                              Таня Цанкова 3-ти корпусПерсонал кухня:
                            Мариана Георгиева

                            Николина Благоева

Помощен персонал:   Халил Халил

                                     Иван Иванов