Facebook
ДГ №171 "Свобода"
Детска градина в град София

Екип

Яслена група - "Мечо Пух"    мед.сестри:   Виолета Попова
                                                                     
                                     пом.възпитател: Евгения Методиева
                                                                 Даниела Младенова


Яалена група - "Бонбон"                 мед.сестри:  Нели Георгиева
        
                                                                         Мария Паланкасова

                                              пом.възпитател:  Оля Виденова
         
                                                                        Диана ГеоргиеваЯслена група - "Захарно Петле"       мед.сестри: Анна Пецева
             

                                                                       
                                              пом.възпитател: Любка Панева

                                                                       Румяна Семова


 група - "Слънчо"    учител:          Цветанка Димитрова
 
                                                   Кристина Михова

                          пом.възпитател:Таня Милушева
                          
                                                                група - "Смехорани" учители: Ваня Николова
        
                                               Таня Иванова

                     пом.възпитател: Венета Цекова

                                                         група - "Славейче"  учители: Румяна Костова
 
                                             Елеонора Тодорова

                Пом.възпитател: Росица Пиперкова

                                                 Евгения Диклиева                                                                   


група - "Звездички"  учители:          Татяна Дончева

                                                                Айше Халилова

                            пом.възпитател: Силвия Цолова

                                                             Адриана Янкова

              

                                                                       
          
 група - "Гъбка"    учители: Соня Алексиева

                                            Ваня Каракостова

                 пом.възпитател: Росица Георгиева

                                             


 група - "Щурче"   учители:  
                                           

                  пом.възпитател:  Стефка Петкова
                                             
                                          


 група - "Пчелички"  учители: Деница Димитрова

                                             Виолета Георгиева

                     пом.възпитател: Росица Будинова

                                                                   


група - "Детелина"   учители:       Татяна Василева

                                                            Радостина Русимова

                               пом.възпитател: Надя Толфанова

                                                                  
Специална група - "Дъга"   учители:     Мартина Маринова

                                                                Анита Мазнева

                                пом.възпитател: Лиляна Николова
                                                                
                                                           Юлия Арачийска             
Директор: Евелина Станчева   

ЗАС: Зорница Ангелова

Домакин:Таня Цанкова

Музикален учител: Димитър Лукарски

Педагог ясла: Деница Димитрова

Ресурсен учител: Петя Димитрова

Психолог: Силвия Аладжова

Логопед: Вяра Бабова


медицински сестри:

                              Радостина Русимова 1-ви корпус
                
                              Славка Янева  2-ри корпус

                              Таня Цанкова 3-ти корпусПерсонал кухня:
                            Марияна Георгиева

                            Ани Данаилова

                            Емилия
                            
Помощен персонал:   Халил Халил

                                     Иван