Facebook
ДГ №171 "Свобода"
Детска градина в град София

План за адаптация на новопостъпили деца

МОДЕЛ ЗА АДАПТАЦИЯ

НА ДЕЦАТА ПРИ

ПОСТЪПВАНЕ

В ДГ№171“Свобода“Въведение:

Адаптацията е строго индивидуален процес за всяко дете и за неговите родители.С цел изясняване на проблема психолози и педагози стигат до извода,че този период преминава през три основни форми:
 · Лека
· Средна
· Тежка форма на адаптация
 За определяне на една или друга форма на адаптация се посочват обикновено следните основни критерии:
· Емоционално състояние на детето;
 · Отношението му към възрастните;
· Отношението му към връстниците;
· Състояние на съня и апетита;
· Честота и продължителност на острите заболявания;
· Сроковете,в които детето се нормализира;
 Цялостният процес на адаптация трябва да се съпътства от редица специализирани дейности на екипа на детската градина,които да благоприятстват неговото протичане.

Мотивация и адаптационен процес:
Всяко дете е строго индивидуално по себе си. Никога не може да сравняваме две деца. На всяко дете е нужно определено време ,за да може да се адаптира. Има деца ,които веднага се адаптират с новото и непознатото за тях ,но има и деца на които им е нужен определен период от време ,било то седмица ,две дори и месец. За да им помогнем да се адаптират ДГ 171 „ Свобода“ изготвихме план ,по който да вървим ,за да може всяко дете да се адаптира по-бързо и най-безопасно за него.
Стъпките по които вървим  са:
Изготвяме график за постъпване  на всяко дете ,за да може да бъде обърнато индивидуално внимание върху неговата адаптация. Ако родителя има невъзможност за  постъпване на тази дата, може да разговаря с директора, за смяна на датата и назначаване на нова такава. В процеса ни на работа гледаме максимално да се съобразим с изискванията на родителите и удовлетворяване на техните желания. Опитваме се да бъдем максимално гъвкави при комуникацията с тях и  най-вече в интерес  на децата.
Когато се уточни датата на постъпване на детето, директора уточнява с родителя/ли в коя група ще бъде неготово дете, ако има някакви предпочитания за група, директора се опитва максимално да се съобрази с изискванията на родителите. Родителите, заедно с директора на детското заведение отиват в групата в която ще бъде тяхното дете, за да се запознаят с учителите, мед.сестри. , педагог на яслата, пом. възпитателите, които ще се грижат за  детето им. След генералното класиране , което е месец май, се насрочва предварителна родителска среща в която се разяснява на родителите , какво е необходимо да направят през лятото за своето дете, за да може да се адаптира по-лесно, да се доближи режима на детето с този в   детското заведение. На предварителната родителска среща се раздават анкетни карти на родителите в които те трябва да запишат информация за тяхното дете, която е следната:
-Имената на детето, предпочитания как да се обръщаме към него (малко име), кой се е грижил основно за детето до момента на постъпване, от какво боледува най-често, има ли хронични заболявания и какви са те, ако има хронични заболявания, нуждае ли се от специфични грижи и какви са те, има ли детето други здравословни проблеми, детето ужилвано ли е от оса/пчела и проявява ли алергична реакция, има ли алергия към нещо детето, храните които детето най-много обича и т.н.
Анкетата е с цел, да се запознаем с навиците на детето и възможно най- много да се доближим до него.
 В началото на учебната година се назначава нова родителска среща, за да може всеки да сподели какво е постигнал със своето дете през лятото, какво още трябва и т.н. Родителската среща се провежда в съответната занималня, където ще прекарва детето им целия ден. Родителите имат възможност да разгледат спални помещения, да коментират дали детето им може да спи в кошара или на втория етаж /след първа група/, да разгледат занималнята, играчките с които играят, ако преценят могат да направят предложение за промяна  на родителската среща.
В деня на постъпването на детето, в зависимост   от метеорологичните условия и възможностите си,  родителя идва заедно с детето на площадката или вътре  в занималнята. Родителите се подготвят предварително, че трябва да носят калцуни, маска и ръкавици поради епидемиологичната обстановка. з Родителя влиза в занималнята заедно с детето. Учителят, мед.сестра, педагог ясла, подканва новопостъпилото дете да се заиграе с останалите деца от групата. Родителите  са в готовност да помогнат на детенцето да се запознае  с дечицата и госпожите от групата. Учителят, мед.сестра подават ръчичка на детенцето и се опитват да му разкажат  как минава денят в детската градина/ясла,че има много играчки, че се пеят песнички и т.н. Идеята на екипът на ДГ 171 „Свобода“ е детето да се почувства, като у дома си. Родителят прекарва толкова време в детското заведени, колкото е нужно детето да свикне. Ако детето се заиграе се оставя постепенно само(без родител) до 30 мин., ако позволи и до 1час. Ако виждаме, че детето се е успокоило, оставяме детето повече време в детското заведение, но ако е много разстроено се обаждаме на родителя да се върне отново в занималнята(на двора). Това се прави, докато детето се сигурно, че е на хубаво място и се заиграва без подканване с децата и видимо е спокойно. Моментът за сън в детската градина настъпва тогава, когато детенцето даде „сигнал“, че е спокойно. Предварителната подготовка на родителя е от вкъщи да  говори колко  е хубаво на новото място, с колко нови приятели ще се запознае и т.н.
Всяко дете е строго индивидуално и при различните деца са различни методите, които се използват. Ние от ДГ 171 „Свобода“ сме винаги на разположение, за да може нашите деца да се чувстват сигурни и спокойни!