Facebook
ДГ №171 "Свобода"
Детска градина в град София

Новини и Събития

Заявление за продължително отсъстване на дете заради Ковид!

Заявление за продължително отсъстване на дете заради Ковид!

Грамота

...

От понеделник 04.01.2021 децата ще се приемат с тази декларация!

Можете да 1 изтеглите и попълните във файла по-долу! БЛАГПДАРИМ !

От понеделник 04.01.2021 децата ще се приемат с тази декларация!

Можете да 1 изтеглите и попълните във файла по-долу! БЛАГПДАРИМ !

Важно!

Уважаеми родители, във връзка със заповед РД01-677/25.11.2020г на здравния министър ви съобщаваме, че от 23.30 ч. на 27.11.2020г до 21.12.2020г се преустановяват всички присъствени дейности на детските градини и яслите. При промяна на ситуацията ще ви уведомим своевременно. Бъдете здрави и ...

Възможности за децата,за които предучилищното образование е задължително!

Възможности за децата, за които предучилщното образование е задължително   Детските градини са отворени за посещение от всички деца, но в настоящата ситуация единствената сигурна и безопасна среда с гарантирана физическа дистанция е домашната, затова е препоръчително децата, за които ...

Нужни изследвания,преди постъпване на Детска градина/Ясла

С пожелание за успешен и спокоен септември обръщам внимание на следното: В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, държавен санитарен главен инспектор е регламентирано следното: При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след ...

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Областна администрация София с вх. № РУО1-13702/11.06.2020 г. Ви уведомявам за възможността да популяризирате по подходящ начин материали, свързани с четири визии за онагледяване на някои от основните аспекти от безопасното поведение на пътя, изпратени от Държавна агенция ...

UNICEF

...

Заплащане на такси!

Уважаеми родители,           Във връзка с усложнената епидемична обстановка и обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Р България извънредно положение, Ви уведомяваме, че при желание от Ваша страна и възможност, може да заплатите дължимите такси по ...

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Във връзка с ежедневната информация за увеличаване броя на заразените с коронавирус,с цел опазване живота и здравето на децата и учениците,Министерството на образованието и науката препоръчва учениците да ограничат пътуванията до Италия и местата,за които има информация за разпространението на ...

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ !

  Уважаеми родители, с наближаване на предстоящата учебна 2019-2020 година Ви напомняме, изискванията за прием на деца след отсъствие съгласно наредба№3 от 05.02.2007г за здравните изисквания към детските градини чл.4 ал.4 ал.5 - При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 ...

Заповед

...

ОБЯВА

...