Facebook
ДГ №171 "Свобода"
Детска градина в град София

Заплащане на такси!

Уважаеми родители,

 

        Във връзка с усложнената епидемична обстановка и обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Р България извънредно положение, Ви уведомяваме, че при желание от Ваша страна и възможност, може да заплатите дължимите такси по банков път.

 

БАНКОВА СМЕТКА

 

IBAN:  BG87SOMB91303124911700

 

BIC:  SOMBBGSF

 

ОБЩИНСКА БАНКА

 

ОС „ПРОСВЕТА” Р-Н „НАДЕЖДА”

 

        В платежния документ е необходимо да посочите трите имена на детето, номер на детската градина и за кой месец плащате таксата.

        По банков път може да заплатите месечните такси само за детска градина, но не и за допълнителните образователни дейности.Справка за дължимите суми може да направите
при учителите на вашата група.

   Срокът за плащане се удължава.