Facebook
ДГ №171 "Свобода"
Детска градина в град София

 

Уважаеми родители,

с наближаване на предстоящата учебна 2019-2020 година Ви напомняме, изискванията за прием на деца след отсъствие съгласно наредба№3 от 05.02.2007г за здравните изисквания към детските градини чл.4 ал.4 ал.5

- При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен
- При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии / ако няма епидемчни показания се представя само медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен/
- При отсъствие за повече от 2 месеца е необходимо да се представи еднократен отрицателен резултат за чревни паразити

ВАЖНО 
На основание Писмо с Изх.№РУО1-24197/13.08.2019г на Началника на РУО София-град, Писмо с Изх.№14-944/08.08.2019г на Директора на Столична РЗИ до общопрактикуващите лекари и Наредба№6/09.07.2019г за реда и условията за провеждане на диагностика ,профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система е разпоредено личните лекари да представят в лична здравно-профилактична карта или в удобен за тях вариант попълнен имунизационен статус на детето. Същият следва да бъде изписан по:
- прием на ваксините с дози
-серийни номера
- дата на поставяне на ваксината. 
Изписано "Отговаря за възрастта" не се приема за достоверно.