Facebook
ДГ №171 "Свобода"
Детска градина в град София

Екип

Яслена група - "Мечо Пух"    мед.сестри:   Екатерина Алексиева
                                                             
                                                                 Цветелина Иванова

                                          пом.възпитател: Евгения Методиева
                                                          
                                                                   Даниела Младенова


Яалена група - "Бонбон"                 мед.сестри:  Нели Георгиева
        
                                                                         Мария Паланкасова

                                           пом.възпитател:  Веселка Кръстева
         
                                                                      Диана ГеоргиеваЯслена група - "Захарно Петле"       мед.сестри: Анна Пецева

                                                                       
                                              пом.възпитател: Любка Панева

                                                                       Румяна Семова


Първа група - "Слънчо"    учител: Цветанка Димитрова
 
                                                   Кристина Михова

                                       пом.възпитател:Таня Милушева
                          
                                                               Адриана ЯнковаПърва група - "Смехорани" учители: Ваня Николова
        
                                                        Таня Иванова

                               пом.възпитател: Венета Цекова

                                                         Евгения ДиклиеваВтора група - "Славейче"  учители: Румяна Костова
 
                                                     Елеонора Тодорова

                                              пом.възпитател: Росица Пиперкова

                                                                   


Втора група - "Звездички"  учители: Теодора Дианелос

                                                        Айше Халилова

                                              пом.възпитател: Зорница Ангелова

                                                                       
          

Трета група - "Гъбка"    учители: Соня Алексиева

                                                     Татяна Георгиева

                                            пом.възпитател: Росица Георгиева


Трета група - "Щурче"   учители:  Десислава Илиева

                                                    Делка Георгиева

                                           пом.възпитател: Силвия Цолова


Четвърта група - "Пчелички"  учители: Деница Димитрова

                                                      Йорданка Игнатова

                                           пом.възпитател: Вера Симова


Четвърта група - "Бърборани"   учители: Христинка Латева

                                                         Татяна Василева

                                         пом.възпитател: Надя Толфанова
Специална група - "Дъга"   учители: Лилия Михайлова

                                                        Анита Мазнева

                                        пом.възпитател: Лиляна Николова
                                                                
                                                                   Юлия Арачийска             
Директор: Евелина Станчева   

ЗАС: Людмила Манолкова

Музикален учител: Димитър Лукарски

Педагог ясла: Деница Димитрова

Ресурсен учител: Петя Димитрова

Психолог: Силвия Аладжова


медицински сестри:

                              Радостина Русимова 1-ви корпус
                
                              Славка Янева  2-ри корпус

                              Татяна Цанкова 3-ти корпусПерсонал кухня:
                            Марияна Георгиева

                            Дора Борисова

                            Камелия Спасова
                            
Помощен персонал:  Ани Данаилова

                             
                              Мария Геровска

                               Халил Халил

                              Жоро Манолков