Facebook
ДГ №171 "Свобода"
Детска градина в град София

Новини и Събития

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Областна администрация София с вх. № РУО1-13702/11.06.2020 г. Ви уведомявам за възможността да популяризирате по подходящ начин материали, свързани с четири визии за онагледяване на някои от основните аспекти от безопасното поведение на пътя, изпратени от Държавна агенция ...

UNICEF

...

Заплащане на такси!

Уважаеми родители,           Във връзка с усложнената епидемична обстановка и обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Р България извънредно положение, Ви уведомяваме, че при желание от Ваша страна и възможност, може да заплатите дължимите такси по ...

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Във връзка с ежедневната информация за увеличаване броя на заразените с коронавирус,с цел опазване живота и здравето на децата и учениците,Министерството на образованието и науката препоръчва учениците да ограничат пътуванията до Италия и местата,за които има информация за разпространението на ...

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ !

  Уважаеми родители, с наближаване на предстоящата учебна 2019-2020 година Ви напомняме, изискванията за прием на деца след отсъствие съгласно наредба№3 от 05.02.2007г за здравните изисквания към детските градини чл.4 ал.4 ал.5 - При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 ...

Заповед

...

ОБЯВА

...